Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manuál pro rodiče nováčků

29. 9. 2011

O lidech – Kdo pracuje s dětmi?

Všichni, kteří pracují s dětmi, absolvovali rádcovský kurz, Posláním Rádcovského kurzu je předat vědomosti, rozvíjet dovednosti a motivovat skauty k vedení skautské družiny a družinových akcí (šest až osm dětí při schůzce). Ostatní mají čekatelskou zkoušku z čekatelského kurzu, který se obvykle skládá z 2 víkendů (jaro a podzim) a 14 dlouhého kurzu v létě. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum. Vyšší stupeň skautské kvalifikace pro práci s mládeží a dětmi tvoří nová vůdcovská zkouška. Vůdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku – v souladu s ustanoveními příslušných řádů. Vůdcovská zkouška je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých. Mezi další vzdělání patří instruktorská kvalifikace, zdravotnické vzdělání, OČK – odborná činovnická kvalifikace, lesní škola.


Celoroční program

Připravujeme pestrý program, který obsahuje pravidelné schůzky, jednodenní výlety, vícedenní výpravy a letní tábor.

Pravidelně se účastníme akcí, jako jsou např. Gympl na cestách (pochod okolím Plas),Třemošenská padesátka (pochod okolím Třemošné). Cílem těchto pochodů je natrénovat a vyzkoušet si chůzi terénem, poznat okolí bydliště, připravit se na výpravy, zlepšit kondici (mladší trasa obvykle 15 km, starší více). Také se účastníme mnoha skautských akcí, jako je např. cestovatelská soutěž Křížem krážem, skautský Maškarák v Plzni, celostátní setkání roverů a rangers v Praze - Miquik (seminář, ples), celostátních jamboree (setkání skautů a skautek z celé ČR) i mezinárodních akcí a mnoha dalších. Lovíme kešky, závodíme a účastníme se různých soutěžních klání (např. ve zpěvu, výtvarných technikách).

Společně organizujeme akce pro veřejnost jako je např. roznášení Betlémského světla, některé veřejné sbírky - např. Květinový den, Postavme školu v Africe, výstavy, pomáháme s organizací akcí pro děti ve městě a s organizací větších turistických závodů.

 

Pro nováčky – jak se přidat ke skautům?

Přihlášení

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem je dítě automaticky pojištěno.

Rozsah schůzek, výletů

Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, které podporují rozvoj spolupráce, trénují dovednosti a fixují znalosti, zlepšují fyzickou zdatnost. Děti se učí vyjádřit svůj názor. Jelikož skauting je o všestranném rozvoji, věnujeme se i rozvoji praktických činností, na které se v dnešní době trochu zapomíná a při kterých si i dnešní děti užijí spoustu legrace. Zkouší si například uvařit pro své kamarády, ušít si něco užitečného, rukodělky apod.  Věnujeme se také rozvoji tvořivosti a tvořivého myšlení. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba i do divadla. 

 

                                            Tábor

Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili. Děti jsou ubytované v podsadových stanech, jíme klasicky 5x denně (1-2x denně teplé jídlo), školený zdravotník (obvykle přímo zdravotní sestra :-) ) je přítomen po celou dobu tábora. Během tábora jdeme/jedeme nejméně na dva výlety.

Program na táboře se skládá z několika modulů - táborává práce, skautská (i neskautská) praxe, celotáborová hra - etapovka, odpolední sportovní a jiné hry, večerní program. 

Během dopolední táborové práce (cca 1 - 1,5 hodiny) si děti zkouší různé činnosti z běžného chodu tábora - jako je např. vaření, zpracovávání dřeva do kuchyně, asistují při dotváření táborových staveb.

Úkolem skautské (i neskautské) praxe je naučit děti něco nového, užitečného. Bývá zaměřená různě i podle tématu tábora - např. rukodělky, šifry, zdravověda, přežití v přírodě, poznávání přírody, globální a environmentální výchova, ...

  

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY

·   světlušky (holky z 1. - 5. třídy) vždy ve ČT od 15 do 16:30 h

Program připravuje: Jessie

  • vlčata (kluci z 1.-5. třídy) vždy v PÁ od 16 do 17:30 h

     Program přiravuje: Janina a Lanýž

  • skauti a skautky (kluci a holky z 6.-9. třídy)

Co je důležité vědět o schůzce?

Každá schůzka se boduje. Rádce si vede záznamy o dětech. Hodnotí se chování i výsledky při bodované hře či úkolu. Děti si mají sebou na schůzku nosit: zápisník, tužku, skautskou stezku či cestičku (pracujeme s novou stezkou), šátek, uzlovačku a KPZ, za tyto věci můžou dostat pět bodů. Je žádané, aby si každý člen přinesl do klubovny přezůvky – pantofle – hlavně v době nepřízně počasí.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

·                  Roční členský příspěvek 500 Kč většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.

·             Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).

·                    Cena tábora bývá v rozmezí 2 300 -  2 900 Kč za dvoutýdenní tábor.

Sleva na tábor za celoroční docházku: Každý měsíc může dítě, které bude mít alespoň 90 % docházku na akce, ušetřit 100 Kč za tábor. Když dítě bude celý rok bez absence chodit na schůzky, může za celý tábor ušetřit skoro 1000 Kč. Pokud bude vaše dítě Vámi v dostatečném předstihu omluveno ze zdravotních důvodů, nepočítá se to jako absence. V měsíčním plánu bude každý měsíc uvedeno, kolika procenty je daná akce ohodnocena.

·                    Seznam vybavení bude napsaný před akcí v plánu, na webových stránkách či odesláno na Váš mail. Jedná se o tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, vhodná obuv atd.). Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč. Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech, případně v obchodech zaměřených na outdoor (http://www.limansport.cz/ v Plzni nebo http://www.junshop.cz/inshop/ v Praze).

 

Komunikace střediska s rodiči

Jak probíhá naše vzájemná spolupráce? Prioritní jsou informace o dětech v oddílu. Měli byste při registraci vyplnit řádně všechny údaje a při změnách vše nahlásit. V každém případě úplně nejdříve proběhne mezi oběma stranami výměna kontaktních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres). Včasně nás prosím informujte o zdravotním stavu člena (zdravotní omezení, alergie, léky, které dítě užívá,..) a účasti či neúčasti dítěte na akci.

Jistě Vás zajímá, na které akce rodiče zveme? Pravidelné akce s rodiči jsou vánoční besídka, štědrodenní vycházka do lesa, slavnostní oheň ke konci školního roku, návštěvní den na táboře. Budeme rádi, když nám pomůžete se zvelebováním prostor klubovny, nakládáním věcí na tábor a  organizací např. turistických závodů. Samozřejmě se můžete přijít kdykoliv podívat i na schůzku.

Jako komunikační prostředky mezi oddílem a rodiči slouží webové stránky, nástěnka v centru města, zápisník dítěte s vloženými či nalepenými papírovými zprávami – tzv. „infoleták“. Před větší výpravou účastníci dostávají tzv. „návratku“, která se spolu s uvedenou zálohou vybírá před samotnou akcí. Jednou za měsíc vychází střediskový zpravodaj, který můžete dostávat jak v papírové, tak i elektronické podobě. Plán obsahuje úvodník, uplynulé akce, plánované akce, fotokroniku, soutěžní obodovanou otázku, bodování za uplynulé období, zhodnocení docházky, datum narozenin a svátků členů v daném měsíci.